http://community.saucony.com/kinvara3/

هر محصولی بایستی یک وب سایت اختصاصی خود را داشته باشد، همانطور که برای تولید آن از ایده، طراحی، قالب و فرآیند تولید مخصوص خود بهره برده است، طراحی سایت محصول kinvara3 از شرکت saucony نمونه خوبی از این نوع تبلیغات است.

طراحی سایت با حرکت عمودی که در هر مرحله فرآیند پیچیده تولید این محصول بسیار سبک را توضیح می دهد، با تکام موس بر روی هر صفحه گزینه های موجود در آن تکامی می خورند که در تمامی فرآیند حس سبکی را القاء می کند. پس از چند مرحله محصول کامل می شود و شما را وارد صفحه معرفی دیگر محصولات می کند، تنها مشکل این است دراین قسمت است که نمی توانید همانطوری که با فلش های بالا و پایین حرکت می کردید در این صفحه هم با فلش های چپ و راست حرکت کنید.

ولی با کلید بر روی عکس کوچک هر محصول آن محصول با رنگ اصلی آن در پس زمینه معرفی می شود. در این سایت ها از رنگ برای معرفی هر محصول بسیار استفاده خوبی شده و تا تفاوت را با رنگ نیز مشخص کنند.

شرکت طراحی سایت این برند beamland.com بوده است.

نویسنده: توانا عسگری

شرکت طراحی سایت و سئو توانا رسانه نوین