ishothim.com

یک گروه کوچک طراح و با ذوق در سانفرانسیسکو، ساده، کم حرف ولی با صدای بلند، در طراحی این سایت متون کوتاه ولی با فونت های با سایز بزرگ آورده شده است که موجب می شود حس فریاد کردن را القاء کند.

در این سایت بچرخید از طراحی سایت زیبای آنها لذت ببرید و به دقت ایده پردازهای این سایت را بررسی کنید.

صفحه اول در طراحی سایت این گروه گویای فاز گرافیکی آنها است با یک فلش در پایین شما را به دریافت اطلاعات متنی بیشتر هدایت می کند. هدف این گروه تنها استفاده از طراحی برای ایده های تجاری شرکت ها نبوده، آنها می خواهند با طراحی هایشان ذهن ها، قلب ها و عادت ها را تغییر دهند.

من از طراحی سایت آنها لذت بردم امیدوارم برای شما نیز شیرین باشد.

نویسنده: توانا عسگری
شرکت طراحی سایت توانا رسانه نوین