poppiesflowers.com.au

فعالیت این سایت در زمینه گل بوده و دسته گل های ویژه را متناسب با مراسم های مختلف سفارش گرفته و فراهم می کند.

سادگی در طراحی سایت این فروشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و توانسته با تصاویر زیبایی از لوازم معمولی و نسبتاً قدیمی حس صمیمیت و در اینطراحی سایت به نمایش گذارد.

تنها اگر در طراحی سایت این فروشگاه، از قاب هایی استفاده می شد که لبه های صاف تصاویر را می پوشاند و با جنس و طراحی دیگر بخش ها یکی می بود بهتر می شد.

این سایت زیبا توسط شرکت طراحی سایت racket در استرالیا انجام شده است. البته دیگر نمونه کارهایطراحی سایت این کمپانی استرالیایی نیز دارای همین تم، رنگ و بو می باشد.

نویسنده: توانا عسگری

شرکت طراحی سایت توانا رسانه نوین