• دوره های لینکداین مارکتینگ که با هدف ارتقاء سطح و آگاهی از تکنیک های بازاریابی و ایجاد ارتباط در لینکداین تدوین شده است.
  • این دوره مناسب برای تمامی افرادی است که کسب و کارهای آنها در مدل های b2b فعال هستند.
  • با گذراندن این دوره برای همیشه خواهید توانست در همه شبکه های تخصصی فعالیت دقیق، هدفمند و موثر داشت باشید.
  • این دوره ها در مدرسه کسب و کار ماهان برگزار می شود. Mahanbs.com