به بیان ساده، دیجیتال مارکتینگ روش تبلیغ یا ارائه محصول یا برند از طریق یکی از انواع رسانه های الکترونیکی است. وجه تمایز بازاریابی دیجیتال از بازاریابی سنتی در این است که بازاریابی دیجیتال شامل بهره گیری از انواع کانال ها و روش هایی است که یک سازمان از طریق آنها می تواند کمپین های بازاریابی را آنلایز کند و از طریق آن متوجه شود که چه روشی کار میکنه و چه روشی کار نمیکند این در حالی است که در بازاریابی سنتی این ابزار ها به سهولت دیجیتال مارکتینگ وجود ندارد.